Reisregels

Reisregels Buurtbus

De Buurtbus biedt plaats aan maximaal acht reizigers. Er zijn geen staanplaatsen. Om de reis zo comfortabel mogelijk te houden, gelden er reisregels. Voor passagiers en chauffeur is het prettig als iedereen zich aan deze regels houdt.

  • De chauffeur is uw gastheer; voor vragen en hulp is hij/zij u graag van dienst.
  • De chauffeur kan (extra) aanwijzingen geven om de rit veilig en vlot te laten verlopen.
  • De buurtbus wijkt niet af van de vaste route.
  • De buurtbus kan, op verzoek, ook buiten de haltes stoppen, maar alleen waar het veilig is.
  • Passagiers houden rekening met elkaar; lawaai en luidruchtig bellen zijn in een kleine bus erg hinderlijk.